Головна
Статті
Допомога
Зв'язок
 
 

Допомога аспірантам

Ціни діють з 16.08.2018 р.

Вибір теми дисертації. Запропонуємо актуальну тему дисертації відповідно до зазначеного замовником номеру спеціальності. Вартість послуги 250 грн. за кожну тему, передплата відсутня, оплачуєте цю послугу протягом трьох діб після отримання теми. Термін виконання - 3-5 діб. Для виконання замовлення необхідно повідомити номер спеціальності (обов'язково) і, якщо є, ваші уподобання щодо тематики в рамках цієї спеціальності. Також можливо прискорене виконання за 1 добу (в робочі дні), вартість у цьому випадку 500 грн., передплата 50%.

Правильний і своєчасний вибір теми дисертації - дуже важливий момент на шляху до отримання наукового ступеня. Це тільки на перший погляд, не така вже й важлива проблема - вибір теми дисертації. Насправді від цього буде залежати дуже багато - чи буде успішно написана і захищена дисертація на цю тему (і якими зусиллями), чи можливо при написанні цієї теми одержати якісь нові результати, наукову новизну? Можна сказати і так, що вибрати тему дисертації означає вибрати сам напрямок, в якому буде працювати наступні 3-5 років її автор, на що будуть спрямовані всі його зусилля.

Вибір теми дисертації не повинен бути необдуманим. Для правильного підбору теми необхідно визначити, в яких галузях знання (у рамках спеціальності аспіранта) існують прогалини, які потребують наукового вирішення. Ще потрібно оцінити ступінь актуальності та практичної значущості теми. Співвіднести все це з можливостями самого аспіранта, його науковими інтересами і схильностями, достатністю умов для виконання наукового експерименту. Без усього цього неможливо вдало сформулювати назву теми, на виконання якої вистачить часу навчання в аспірантурі, виключивши при цьому напрямки, працювати з якими аспіранту буде важко або незручно.

Донедавна вважалося, що вступаючи до аспірантури, здобувач вже має сформоване коло наукових інтересів і знає, чим він буде займатися. Але в даний час все відбувається зовсім не так. В аспірантуру зараз зазвичай потрапляють після навчання у виші, щоб далі продовжити навчання. Часто жодних наукових інтересів при вступі до аспірантури просто немає. Багато хто розглядає аспірантуру лише як наступну сходинку в системі "школа-бакалавр-спеціаліст-магістр-аспірант-кандитат наук", де без отримання ступеня кандидата наук виходить неповноцінна освіта, непрестижна, недоучений фахівець.

У той же час, відразу після зарахування до аспірантури, від аспіранта вимагають назву теми дисертації, та обгрунтування її вибору, тобто актуальність, очікувану новизну, теоретичну і практичну значущість, мету, завдання, методи дослідження, які планується використовувати, об'єкт і предмет дослідження . Тема дисертації затверджується на засіданні кафедри і на вченій раді.

Тому краще докласти більше зусиль, щоб якнайшвидше визначитися з темою дисертації, що допоможе швидше почати продуктивну роботу. Три роки навчання в аспірантурі - це зовсім небагато і минуть вони швидко, можна і не встигнути! Значить, вже в перший рік навчання в аспірантурі необхідно приступити до написання наукових статей і дисертації. А для цього потрібно якнайшвидше вибрати і затвердити тему дисертації.

Обираючи тему, потрібно також оцінити чи достатнім буде методичне, інформаційне забезпечення роботи над нею. Якщо для роботи над дисертацією потрібні нові методики, нове обладнання, великий масив випробовуваних і т.ін., то все це може стати непереборною перешкодою на шляху до вдалого завершення роботи над дисертацією.

В цілому, назва кандидатської дисертації має точно вказувати на область наукових досліджень, бути по можливості коротким і відповідати фактичному її змісту. При виборі теми дисертації слід уникати використання ускладненої вузькоспеціальної термінології та абревіатур.

Якщо у вас не виходить вибрати і сформулювати тему дисертації - не хвилюйтеся. Цілком природно, що при невеликому досвіді наукової діяльності може не вистачати бачення перспективності, почуття актуальності, уміння в кількох словах стисло і вірно висловити тему дисертації. Усунути труднощі такого роду ми вам допоможемо. Причому це не буде коштувати вам багато грошей. Досвідчені автори, які добре знають всі викладені вище тонкощі, допоможуть вибрати вам одну чи кілька актуальних тем, за якими раніше не було захистів, за ціною, яка була вказана вище! Обов'язково вкажіть при зверненні номер спеціальності. Якщо у вас є коло наукових інтересів або переваги за тематикою - вкажіть в цьому випадку і їх. Перед відправкою замовнику вибрані теми перевіряються по каталогах захищених робіт з метою недопущення їх повторення. Такий контроль завжди може здійснити і сам замовник. Таким чином, гарантується актуальність і неповторність запропонованих тем.

 

Обгрунтування теми дисертації. Зробимо обгрунтування теми дисертаційного дослідження (актуальність теми дисертації, коротка характеристика ступеня її вивченості, передбачувана наукова новизна, очікувана практична значимість, цілі та завдання дослідження, предмет і об'єкт дослідження та ін.) за 1500 грн. Робота буде виконана в строк від 1 до 2 тижнів. Можливо більш швидке виконання за узгодженням із замовником. Передплата за обгрунтування - 1 грн., решту сплачуєте протягом одного тижня після отримання послуги.

Після того, як визначена тема майбутньої дисертації, необхідно обгрунтувати обрану тему дисертації. Потрібно показати актуальність теми, її наукову новизну, практичну та теоретичну значимість.

Вважається, що наукова новизна - це те, що дає автору дисертації право на використання терміну "вперше", що може означати відсутність подібних результатів в інших авторів. Новизна не вказує на те, що вся ця робота з самого початку і до кінця складається з ніким раніше не сформульованих положень, понять, яких раніше не існувало в науковому обігу. Стосовно до кандидатської, новизною можуть бути окремі "елементи новизни", а саме: введення у науковий обіг нових формулювань, використання нової методики, проведений самостійно експеримент, випробування, соціологічне дослідження.

Актуальність, поряд з науковою новизною, - основна вимога до дисертації. Вона не є чисто формальною і передбачає співвіднесення теми дисертації з поточним станом та потребами науки. Обгрунтування актуальності наводиться у вступі дисертації. Воно повинно відповідати певним вимогам: здобувач повинен коротко показати причини звернення саме до цієї тематики саме зараз, по-друге, потрібно показати актуальність звернення до обраної теми стосовно до поточного стану та потреб науки.

Практична значущість дисертації визначається характером самого дослідження. Так, якщо дисертація матиме методологічний характер, то її практична значущість може бути виявлена в публікаціях основних результатів дисертації (в статтях, монографії, матеріалах наукових конференцій, авторських свідоцтвах, актах впровадження, використання результатів у навчальному процесі вузу і т.д.). Якщо ж дисертація матиме методичний характер, то в цьому випадку її практична значущість може бути виявлена, наприклад, в наявності унікального експерименту, в застосуванні нових методів дослідження.

Якщо виникають труднощі при обгрунтуванні актуальності теми дисертації - звертайтеся до нас. Кандидат наук зробить всебічний аналіз теми дисертації та проведених раніше в цьому напрямку досліджень, визначить існуючі проблеми. В результаті ви отримаєте правильно і якісно виконане обгрунтування теми дисертації, де, в тому числі, буде висвітлена актуальність теми дисертації, дана коротка характеристика ступеня її вивченості, окреслена передбачувана наукова новизна, очікувана практична значимість, цілі дослідження та його завдання, предмет і об'єкт дослідження.

З отриманим обгрунтуванням аспірант виходить на засідання кафедри. За результатами такого засідання даються рекомендація для затвердження пропонованої теми в Раді. Чим у більш вигідному світлі буде виконано обгрунтування теми дисертації, тим більше буде шансів швидко затвердити таку тему.

Отже, якщо ви визначилися з темою дисертації, але обгрунтування її вибору викликає труднощі, - звертайтеся за допомогою до нас. Якісне та структурно вивірене обгрунтування обраної теми дисертації дозволить вам успішно підготувати її та вийти на захист.

 

Складання плану дисертації. Складемо план дисертації. Вартість послуги - 800 грн. (передплата 1 грн.). Термін виконання 1-2 тижні. Можливі більш швидкі терміни.

У процесі складання плану визначається структура наукової роботи, відбувається поділ на складові частини.

Не можна складати план дисертації поспіхом "за одну ніч", тому що його терміново вимагає ваш науковий керівник. Діючи так, можна написати план, який виглядає добре, але потім ви не знайдете жодної інформації, щоб почати писати по ньому.

Щоб правильно скласти план, необхідна детальна проробка ідеї майбутнього дослідження. Аспіранту слід знайти і ознайомитися з джерелами за темою дослідження, виділити основні моменти, недосліджені частини, оцінити свої власні можливості.

Тобто перед тим, як приступити до складання плану, необхідно представляти в цілому, про що планується писати. Якщо незрозуміло, які проблеми будуть досліджуватися і в якому порядку, то з написанням плану краще зачекати.

При складанні плану дисертації не слід захоплюватися занадто загальними фразами в назві розділів і підпунктів. Але не слід і надмірно завужувати їх формулювання - буде потім важко писати дисертацію по такому плану.

В даний час немає вимог до кількості підпунктів і розділів у дисертації. Зрозуміло, що дисертація не може складатися з одного розділу. У практиці захисту по кожній спеціальності склалися певні негласні стандарти до кількості розділів в дисертації на здобуття ступеня кандидата наук. У економістів бачимо найчастіше три розділи, у педагогів та правознавців - дві або три, у медиків - п'ять і більше розділів.

У будь-якому випадку слід пам'ятати про те, що складання грамотного плану дисертації є запорукою якісного дослідження та успішного захисту дисертації.

Якщо аспірант не має досвіду в написанні дисертації і до того ж не збирається писати її самостійно - краще замовити складання плану дисертації в організації, яка спеціалізується в наданні такої послуги.

 

Складання списку джерел за темою дисертації. Вартість послуги, якщо джерела оформлювати за новим ДСТУ 8302:2015 - 1500 грн. за 200 джерел. У разі коли це непотрібно - ціна буде 1000 грн. замість 1500 (оформлення за вимогами, які діяли до зазначеного ДСТУ і діють у 90% закладів досьогодні). Можливо виконання без передплати, частинами: отримали список з 20 джерел, оплатили 100 або 150 грн. і т. д.

Щоб скласти якомога більш повний список літератури, слід скористатися каталогами, реферативними журналами, авторефератами, дисертаціями, збірниками наукових праць, періодичними виданнями, бібліографічними покажчиками, електронними каталогами тощо.

Каталоги бувають звичайні (картотека) та електронні (в інтернет або в локальній мережі бібліотеки). У першому випадку потрібно переглянути каталожні картки та виписати найбільш підходящі назви. Користуватися при цьому краще найбільшими бібліотеками, де кількість джерел максимальна. У другому - правильно скласти і ввести ключовий запит, щоб пошукова форма видала найбільш релевантні результати. Щоб пошук по електронним каталогам і базам даних був максимально результативним, потрібно перед пошуком скласти список ключових слів, за якими буде здійснюватися пошук, а також ознайомитися з правилами подачі пошукового запиту в кожному такому каталозі. У авторефератах, дисертаціях та збірниках наукових праць за темою дослідження існують свої списки літератури, складені їх безпосередніми авторами. Ці списки потрібно переглянути і відібрати підходящі вам назви. Те ж саме стосується пристатейних та внутрикнижних списків літератури. У періодичних виданнях можна переглянути останній номер журналу за кожен рік - саме там на останніх сторінках розміщені назви публікацій за весь рік.

Слід враховувати, що майже всі бази і каталоги, а також і реферативні журнали мають той недолік, що в них погано відображені найостанніші публікації. Цей недолік можна компенсувати, якщо користуватися відділом нових надходжень, в яких є інформація про найсвіжіші джерела.

 

Реферат для аспіранта. Від претендента в аспірантуру потрібно представити вступний реферат за спеціальністю. Реферат повинен добре висвітлювати тему, в ньому необхідний критичний аналіз опублікованих в даній області робіт. Обсяг реферату звичайно становить 25-30 сторінок. Кращим рефератом є такий, який потім переростає в тему майбутньої дисертації.

Пропонуємо вам написати реферат для аспіранта за 2000 грн. (ця послуга більше не виконується без передплати, оскільки належить до високоризикових з точки зору перспектив отримання оплати за виконану роботу. Тому передплата за неї становить 30%). За вказану суму напишемо для вас авторський і оригінальний реферат з високою унікальністю з дотриманням усіх вимог до оформлення такого реферату. Унікальний і грамотний реферат стане хорошим початком на шляху отримання наукового ступеня.

 

Підготовка наукових статей за темою дисертації. Вартість статті - 2700 грн. (передплата - 1 грн., решту необхідно сплатити протягом тижня). Термін підготовки наукової статті - 2-3 тижня. Але в більшості випадків можливо більш швидке виконання, якщо це необхідно замовнику. Забезпечуємо суворе дотримання наукової структури та високу оригінальність у виконуваних нами статтях! Також в наших статтях є УДК, анотації на трьох мовах, правильно оформлена література і посилання на неї.

У відповідності з вимогами, основні результати, отримані в дисертації, мають бути опубліковані в наукових виданнях. Робиться це для того, щоб засвідчити особистий внесок автора у досліджувану наукову проблему, щоб наукова громадськість могла оцінити досягнуті наукові результати. Крім того, вихід статті закріплює за автором статті авторське право на отримані результати. Публікація наукових результатів є обов'язковою умовою допуску до захисту дисертації.

Наукові статті друкуються, як правило, в наукових збірниках, або наукових журналах, що входять до затвердженого переліку. Кількість і якість статей, опублікованих за темою дослідження, є дуже важливим критерієм оцінки дисертації.

Оскільки дисертація приймається до захисту тільки після виходу публікацій по ній, готувати такі публікації слід завчасно. Публікація всіх статей в останній місяць перед захистом спричиняє погане враження на учасників атестаційного процесу. Також включення в перелік статей, які відправлені в редакції, але ще не надруковані, є порушенням вимог, що може мати найгірші наслідки. Більш того, з дня останньої публікації до дня захисту дисертації повинен пройти як мінімум місяць. Тобто, про публікації статей потрібно думати заздалегідь, відразу після зарахування до аспірантури та затвердження теми дослідження.

За темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії необхідна наявність не менше як трьох наукових публікацій, з яких:
не менше ніж однієї статті у наукових виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих Національним агентством;
одна стаття може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;
з галузей знань природничого і технічного спрямування замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);
не більше ніж один посібник (для дисертацій з галузі знань педагогічного спрямування);
замість однієї статті може бути долучена монографія, зокрема колективна;
статті у наукових вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань.

За темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність 15 наукових публікацій, з яких:
не менше ніж п'ять публікацій у наукових виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію, зокрема статті, опубліковані в матеріалах до наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, проведених в інших державах. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих Національним агентством;
не більше п'яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;
з галузей знань природничого і технічного спрямування замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності);
не більше трьох монографій, зокрема колективних, крім опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук (доктора філософії), та монографії, опублікованої відповідно до вимог пункту 16 цього Порядку;
не більше ніж три посібники (для дисертацій з галузі знань педагогічного спрямування);
статті у наукових вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань.


Для галузей знань суспільного і гуманітарного спрямування для здобувачів наукового ступеня доктора наук необхідна наявність опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше як 10 авторських аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Обсяг наукової статті не регламентується. За існуючими традиціями і вимогами редакцій, обсяг статті зазвичай лежить в межах від 6 до 15 стандартних сторінок А4 (шрифт Таймс, полуторний інтервал) і залежить від вимог до наукових публікацій тієї чи іншої редакції. Статті до 6 сторінок втиснути в структуру, що вимагає МОН, як правило, неможливо. Статті понад 15 сторінок можуть бути, але їх буде важче опублікувати (не в кожному виданні та коштувати буде дорожче. Як правило, чим більш престижним є видання - тим більше обмежений верхній обсяг статті. Наприклад, у "Віснику НБУ" не опублікують статтю 25 сторінок, а у якомусь збірнику наукових праць маловідомого виша - скоріше за все це буде реально).

Назва наукової статті завжди повинно відображати її зміст і при цьому бути співзвучною із темою дисертації, чи з пунктами її плану.

Перед текстом статті наводиться коротка (а в окремих виданнях - і розширена) анотація довжиною в 4-6 рядків, зазвичай українською та англійською мовами (часто також і російською), а також робиться перелік ключових слів.

Стаття складається з кількох елементів.

У вступній частині статті робиться постановка наукової проблеми, описується актуальність досліджуваного питання і зв'язок тематики з важливими науковими і практичними проблемами сучасності, робиться короткий аналіз останніх досягнень і публікацій (стосовно до тематики статті) і виділяються ще невирішені наукою проблеми. Далі формулюються цілі статті і ставляться наукові завдання. В основній частині наукової статті автор викладає основну наукову суть і обгрунтовує отримані результати.

Закінчується стаття висновками з проведеного дослідження та рекомендаціями автора, перспективами подальших досліджень в цьому напрямку. В самому кінці статті розташовується список використаних джерел, на який обов'язкові посилання з тексту статті.

Наукова стаття буде кращою, якщо в ній є достатня кількість посилань на свіжі (не старі) публікації з досліджуваного питання. Але це залежить від тематики статті.

Якщо у вас виникають труднощі з написанням статті - можете звернутися за допомогою до нас і замовити виконання статті у нас.

 

Підготовка тез. Підготувати хороші тези часто не легше, ніж велику статтю. Хороші тези містять майже все те ж, що і наукова стаття, але місця під них виділяється набагато менше. Часто в тезах не можна використовувати малюнки, таблиці. Автора позбавляють зручних засобів вираження. Нерідко при підготовці тез доводиться писати більш об'ємний текст, а потім стискати його до необхідних розмірів. Вартість підготовки тез - 900 грн. Термін підготовки - 1 тиждень. (передплата 1 грн., решту сплачуєте після отимання тез протягом 5 днів). Забезпечуємо високу оригінальність тез!

 

Математичне моделювання в дисертаціях. Будуємо математичні моделі для дисертаційних, наукових досліджень; робимо розрахунки в різних програмах. Вартість математичного моделювання визначається відповідно до обсягу і складності робіт, тож умови обговорюються для кожного замовлення окремо.

 

Підготовка дисертації на замовлення. При написанні дисертацій використовуємо найновішу літературу і публікації. Дисертація на замовлення позбавить аспіранта від витрат часу і буде написана на високому рівні.

Наші автори - науковці (з науковим ступенем) - мають тривалий досвід з написання кандидатських і докторських дисертацій. Підготовлена дисертація буде відповідати всім вимогам. При цьому, вона буде актуальною і мати наукову новизну.

Чому аспіранти замовляють виконання дисертацій, а не пишуть їх самі? Причин цьому багато. Найпоширеніша - поточна завантаженість аспірантів питаннями бізнесу, сім'ї, робочими і побутовими проблемами. Також позначається відсутність деяких знань і навичок, необхідних саме при написанні дисертації. Іноді від усього цього опускаються руки, терміни спливають, а робота над дисертацією не просувається. І доводиться всякий раз відкладати написання дисертації на потім. Але вихід є. Можна звернутися за написанням дисертації до фахівців у цій справі.

Написання кандидатської (докторської) дисертації у нас відбувається тільки поетапно, порядок і строки виконання кожного підпункту узгоджується із замовником завчасно. Ми не пропонуємо вам написати і отримати від вас оплату одразу за всю дисертацію або навіть за розділ дисертації. Співпраця (написання, відправлення, оплата) йде по пунктах дисертації. Спочатку п. 1.1, потім 1.2 і так далі. У вас завжди буде можливість поетапного контролю всієї виконуваної роботи. Читайте отриманий підпункт, відправляйте його науковому керівнику на рецензування, перевіряйте на плагіат. І після того, як ви будете задоволені попереднім пунктом дисертації, ми приступимо до написання наступного.

Вартість виконання пункту кандидатської дисертації - 4000 грн. Один пункт виконуємо в строк від 2 до 3 тижнів. Можливе прискорене виконання за окремою попередньою домовленістю із замовником. Забезпечуємо високу оригінальність тексту! Передплата для виконання підпункту - 1 грн. Решту сплачуєте протягом двох тижнів після отримання пункту. Розмір пункту дисертації за вказану вартість - 15 стор. У випадку, коли потрібно написати пункт більшого, або меншого розміру, вартість буде пропорційно перерахована (пропорійно зменшена, або пропорційно збільшена). Пункти, де передбачається математичне моделювання оцінюються окремо.

Також виконуємо послуги для тих, кто писав дисертацію самостійно - зокрема, це вичитка дисертацій на помилки, підвищення оригінальності, рерайт недостатньо оригінальних фрагментів, оформлення списку літератури згідно вимог ДСТУ, форматування, переклад на іншу мову та ін.